Czysty Swarzędz - zanieczyszczenie powietrza

Wczytuję dane...

Prognoza pogodypogoda godzinowa


prognoza tygodniowa

powered by Dark Sky

Sprawdź czym oddychasz

Pomiary zanieczyszczeń powietrza w Swarzędzu i okolicach.

Wykonaj własny czujnik zanieczyszczeń powietrza

Objaśnienia penelu zanieczyszczeń powietrza

Średnie godzinowe oraz dobowe zanieczyszczenie powietrza pyłem 2.5 µg/m3 oraz 10 µg/m3.

Wykres PM2.5 z ostatnich 24 godzin. Do wykresu użyte są uśrednione 15-minutowe pomiary zanieczyszczeń. Czerwoną przerywaną linią zaznaczona jest dopuszczalna w Polsce wartość zanieczyszczeń.

Informacja dla alergików - orientacyjna zawartość pyłków roślin w powietrzu.

Czym jest pył zawieszony i jak odczytywać wyniki pomiarów PM2.5 i PM10

PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren - do 10 mikrometrów. Długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem podnosi ryzyko chorób układu oddechowego, powodując m.in. ataki kaszlu i astmy, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a także ostre zapalenie oskrzeli. Pośrednio może zwiększać ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu.

PM2,5 - aerozole atmosferyczne o średnicy nie większej niż 2,5 μm. Pył ten uznawany jest za bardziej groźny dla zdrowia niż PM10. Cząsteczki PM2,5 przenikają głęboko do płuc, gdzie jest akumulowany i skąd może przenikać do krwi. W ten sposób do organizmu człowieka dostają się rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz metale ciężkie. Pył PM2,5 przyczynia się również do zapalenia naczyń krwionośnych oraz miażdżycy.

Index jakości powietrza Opis PM2.5
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
Bardzo dobry Poziom bezpieczny 0 - 12 0 - 20
Dobry Niewielkie zanieczyszczenie 12 - 36 20 - 60
Umiarkowany Średnie zanieczyszczenie 36 - 60 60 - 100
Dostateczny Powietrze zanieczyszczone 60 - 84 100 - 140
Zły Duże zanieczyszczenie 84 - 120 140 - 200
Bardzo zły Powietrze bardzo zanieczyszczone > 120 > 200

Bardzo dobry - można przebywać na powietrzu przez dowolnie długi okres czasu.

Dobry - jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko dla zdrowia lub jego brak. Osoby wrażliwe mogą odczuwać problemy z oddychaniem.

Umiarkowany - jakość powietrza jest dopuszczalna. Należy jednak ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia.

dostateczny - powietrze niezdrowe dla osób wrażliwych. Należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia.

Zły - powietrze niezdrowe. Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne. Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu.

Bardzo zły - powietrze bardzo niezdrowe. Mogą wystąpić poważne skutki zdrowotne całej populacji. Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu oraz stosowanie środków ochrony dróg oddechowych.

Normy zanieczyszczeń powietrza

W Polsce dobowe normy dla pyłów PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3
  • poziom informowania 200 µg/m3
  • poziom alarmowy 300 µg/m3

Dopuszcza się przekroaczanie dobowych norm maksymalnie 35 razy w roku.

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania - 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu.

Polska ma najbardziej liberalne normy w Europie jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Dla porównania we Francji, która jest w czołówce jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza w Europie Zachodniej, poziom alarmowy to 80 µg/m3.

Polskie normy nie określają maksymalnych stężeń dla pyłów PM2.5

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia

  • stężenia 24-godzinne PM10 - 50 µg/m3
  • Stężenia średnioroczne PM10 - 20 µg/m3
  • stężenia 24-godzinne PM2,5 - 25 µg/m3
  • Stężenia średnioroczne PM2,5 - 10 µg/m3

Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu PM2.5 skraca życie statystycznego mieszkańca UE o ponad 8 miesięcy, a w przypadku mieszkańców Polski – aż o 10 miesięcy.

Raporty

Jest już dostępny raport zanieczyszczeń powietrza dla Swarzędza i okolic za rok 2018. Raport powstał w oparciu o pomiary zebrane ze wszystkich czujników, dla których była wystarczająca ilość danych.

Raport zanieczyszczeń powietrza w Swarzędzu i okolicach - 2018Pobierz raport

Dodaj czujnik

Na naszych stronach umieszczamy pomiary od trzech najpopularniejszych producentów czujników oraz prywatne urządzenia wykonane przez hobbystów.

Airly - zaletą czujników z Airly jest dokładność pomiarów i dbałość o właściwe warunki pracy. Czujniki są odpowiednio kalibrowane i monitorowane. Wadą jest na pewno cena i stały abonament. Airly nie udostępnia również chwilowych pomiarów, podawane są tylko uśrednione godzinowe wartości zanieczyszczeń.

LookO2 - bardziej przystępne cenowo, brak abonamentu. Można zamówić wiele różnych konfiguracji urządzeń. Brak kalibracji sprawia, iż są mniej wiarygodne od Airly.

SmogTok - najtańsze oferowane na rynku, brak abonamentu.

Syngeos - czujniki instalowane w ramach poznańskiego projektu czujników dla szkół.

Samodzielne wykonanie czujnika zanieczyszczeń powietrza - można również samemu wykonać urządzenie. Budowa jest bardzo prosta jednak poprawna konfiguracja może sprawiać trochę problemów.

Polecane strony

www.smogstop.infoswarzedz.pl/

www.facebook.com/czystyswarzedz

swarzedz24.pl

www.facebook.com/swarzedzky

www.facebook.com/SmogSTOP.Swarzedz

www.facebook.com/Czysty-i-przyjazny-Swarzędz-1493622960929978

www.facebook.com/tygodnik.swarzedzki

swarzedzki.pl

swarzedz.pl

Cookies

Strona używa plików cookies do ustawiania domyślnej lokalizacji oraz w celach statystycznych.